Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 jan 2022 13:37 

Gewassen gaan stikstof tegen verspilling beschermen


Gewassen hebben minder stikstof nodig als ze meer ammonium rondom hun wortels hebben. Veredelaars werken daarom aan gewassen die met stoffen uit hun wortels de omzetting van ammonium in nitraat tegengaan. Over vijf jaar worden de eerste tarwerassen met deze natuurlijke nitrificatieremmers op de markt verwacht.

Veredelaars werken aan gewassen die stikstofverliezen actief tegengaan. Wortels van deze gewassen scheiden stoffen uit, die de omzetting van ammonium in nitraat beperken. De stoffen – ze worden nitrificatieremmers genoemd – remmen de bodemorganismen die voor dit omzettingsproces verantwoordelijk zijn. Ammonium is minder gevoelig voor uitspoeling dan nitraat. Bodembacteriën kunnen nitraat bovendien omzetten in lachgas, een krachtig broeikasgas. Of gewassen zelf ook baat hebben bij een hoog ammoniumgehalte in de grond is echter nog onvoldoende onderzocht, zo blijkt uit een analyse van het populair-wetenschappelijke tijdschrift Plant nutrition courier. Wel zijn er aanwijzingen dat bemesting met ammonium in sommige grassen de vorming van nitrificatieremmers stimuleert.

Wetenschappers zoeken al tientallen jaren naar mogelijkheden om de benutting van stikstof door gewassen te verbeteren. Hierdoor zou de bemesting met stikstof omlaag kunnen en verminderen de verliezen naar het milieu. Eén van de mogelijke maatregelen is het toevoegen van synthetische nitrificatieremmers aan meststoffen. Biologen hebben grassoorten ontdekt die natuurlijke varianten van nitrificatieremmers in hun wortels produceren. Veredelaars van het internationale graanverbeteringscentrum CIMMYT hebben deze eigenschap naar tarwe overgebracht. De eerste tarwerassen met deze nitrificatieremmers worden over vijf jaar op de markt verwacht. Onderzoek naar mais en rijst met deze remstoffen in de wortels is in volle gang.

Ook in wortels van Engels raaigras zijn nitrificatieremmers aangetroffen, maar de hoeveelheid is te gering voor een merkbaar effect onder praktijkomstandigheden. Smalle weegbree bevat wél grote hoeveelheden van een natuurlijke nitrificatieremmer. Onderzoekers bestuderen of smalle weegbree de stikstofhuishouding van grasland kan verbeteren. Smalle weegbree in het ruwvoer verbetert de stikstofhuishouding van rundvee en schapen, zo is uit Nieuw-Zeelands onderzoek gebleken. Zaaizaadbedrijven in Nieuw-Zeeland hebben rassen van smalle weegbree gekweekt, die geschikt zijn voor opname in weidemengsels.

 


  Nieuwsflash
 
Circulaire economie: asbest sectorprotocol landbouw Lees meer
 
 
EuroChem in Antwerpse haven hervatLees meer
 
 
Nederlandse Kamer wil uitstel onder water zetten Hedwigepolder vanwege PFASLees meer
 
 
Lachaert wil stikstofakkoord bijsturenLees meer
 
 
Geloven jongeren in een toekomst voor West-Vlaamse landbouw? Lees meer
 
 
L&V ontsluit landbouwgebruikspercelen via DjustConnect Lees meer
 
 
Vraag nu je staalnames voor bijbemesting in aardappelen aan Lees meer
 
 
CD&V en Open VLD verhogen druk rond stikstofakkoordLees meer
 
 
Droogte 2022: waterkoorts ten topLees meer
 
 
Droogte 2022: wateropslag tijdens natte periodes van essentieel belang Lees meer
 
 
2021, een jaar met impact Lees meer
 
 
Noordzee-coalitie slaat handen in mekaar voor verviervoudiging windenergie op zee Lees meer
 
 
Korte ketenLees meer
 
 
Intendant Ventilusproject wil bovengrondse leiding Lees meer
 
 
Beter gewapend tegen waterschaarste en droogte Lees meer
 
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer