Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 mei 2022 14:56 

2021, een jaar met impact


Het jaarverslag 2021 illustreert de rol en impact van de SALV als adviesorgaan voor landbouw en visserij. De hele agrovoedingsketen, de consument en de ngo’s zijn erin vertegenwoordigd.

Bestanden beschikbaar voor download:
Jaarverslag (724.8 Kb)

In 2021 schreef de SALV 21 adviezen rond een breed scala aan thema's die de land- en tuinbouw en de visserijsector hard bezighouden. Naast een thematisch overzicht van de afgeleverde adviezen van de adviesraad, biedt het jaarverslag ook een inzicht in de impact die de SALV heeft uitgeoefend in de concrete adviesdossiers en via zijn communicatie. Nieuw dit jaar was de inrichting van (hybride) dialoogmomenten, in het kader van een advies over klimaatadaptatie en in het kader van de toekomstwerking van de SALV.

Die toekomstwerking is gericht op het formuleren en verdiepen van perspectief en kansen ten overstaan van de SALV-uitdagingen, die de adviesraad in 2017 heeft geformuleerd, en wordt dit jaar verdergezet.

Ook in 2022 zal de adviesraad blijven inzetten op dialoog en interactie tussen de belanghebbenden in de landbouw en visserij en het vergroten van zijn impact op de beleidsontwikkeling en het maatschappelijk debat. Dat doet de SALV alvast binnenkort door op 24 juni 2022 zijn netwerk opnieuw samen te brengen op zijn jaarlijks event, dat dit jaar in Leuven plaatsvindt en in het teken staat van (lokaal) voedselbeleid.

De SALV keurde het jaarverslag 2021 goed tijdens zijn raadszitting op 17 mei 2022.

 


  Nieuwsflash
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Poetin garandeert Bolsonaro levering kunstmest voor de Braziliaanse landbouw Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
Regeling reductie van pesticiden Lees meer
 
 
Ergste droogte in Italië zorgt voor misoogstenLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer