Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 nov 2022 14:22 

Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlakten


Dit besluit is gebaseerd op:
- oud Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III, artikel 12.7, ingevoegd bij de wet van 7 november 1988 en gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 30 september 2022;
- De adviesaanvraag is op 18 oktober 2022 bij de Raad van State ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is geen advies verstrekt binnen de gestelde termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. De maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in artikel 12.7 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, worden als volgt vastgesteld:
1° Antwerpen:
a) polders: 165 ha;
b) zandstreek: 140 ha;
c) Kempen: 120 ha;
2° Vlaams-Brabant:
a) zandstreek: 150 ha;
b) Kempen: 130 ha;
c) zandleemstreek: 165 ha;
d) leemstreek: 230 ha;
3° Limburg:
a) Kempen: 130 ha;
b) zandleemstreek: 170 ha;
c) leemstreek: 225 ha;
d) grasstreek: 165 ha;
4° West-Vlaanderen:
a) duinen: 135 ha
b) polders: 135 ha;
c) zandstreek: 135 ha;
d) zandleemstreek: 175 ha;
e) leemstreek: 240 ha;
5° Oost-Vlaanderen:
a) polders: 130 ha;
b) zandleemstreek: 180 ha;
c) zandstreek: 135 ha;
d) leemstreek: 225 ha.
Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving, wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 25 november 2022.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 november 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer