Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 nov 2022 14:22 

Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlakten


Dit besluit is gebaseerd op:
- oud Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III, artikel 12.7, ingevoegd bij de wet van 7 november 1988 en gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 30 september 2022;
- De adviesaanvraag is op 18 oktober 2022 bij de Raad van State ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is geen advies verstrekt binnen de gestelde termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. De maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in artikel 12.7 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, worden als volgt vastgesteld:
1° Antwerpen:
a) polders: 165 ha;
b) zandstreek: 140 ha;
c) Kempen: 120 ha;
2° Vlaams-Brabant:
a) zandstreek: 150 ha;
b) Kempen: 130 ha;
c) zandleemstreek: 165 ha;
d) leemstreek: 230 ha;
3° Limburg:
a) Kempen: 130 ha;
b) zandleemstreek: 170 ha;
c) leemstreek: 225 ha;
d) grasstreek: 165 ha;
4° West-Vlaanderen:
a) duinen: 135 ha
b) polders: 135 ha;
c) zandstreek: 135 ha;
d) zandleemstreek: 175 ha;
e) leemstreek: 240 ha;
5° Oost-Vlaanderen:
a) polders: 130 ha;
b) zandleemstreek: 180 ha;
c) zandstreek: 135 ha;
d) leemstreek: 225 ha.
Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving, wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 25 november 2022.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 november 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

 


  Nieuwsflash
 
Tot de bodem: De toekomst van landbouw in VlaanderenLees meer
 
 
Nieuw akkoord over stikstof voor krokusvakantie, maandag GLBLees meer
 
 
Besnoitiose bij runderen uit EU-Lidstaten Lees meer
 
 
Afwijkingen biologische rassen van landbouw- en groentegewassen geschikt voor biologische teeltLees meer
 
 
Frequenties inspecties in vlees- en vissectorLees meer
 
 
Evolutie van publiek grondbezit voor het eerst in kaart Lees meer
 
 
Droogte 2022 kostte veel vissen het levenLees meer
 
 
Gevolgen van de oorlog in OekraÔne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in BelgiŽ in 2022 Lees meer
 
 
Agenda Inagro februari/maart 2023Lees meer
 
 
Stijgende vraag geeft beweging in de aardappelsector Lees meer
 
 
VLIF: opleidingsvoorwaarden Lees meer
 
 
NuReDrain project ter bestrijding van nutriŽnten uit diffuse bronnenLees meer
 
 
Over de problemen in de sierteeltsector Lees meer
 
 
Over de toekomst van de korte keten in Vlaanderen Lees meer
 
 
Over duurzaam bodembeheer in het Vlaamse landbouwbeleid Lees meer
 
 
Het mestrapport van de VLMLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent Vlaams Strategisch Plan voor het GLB 2023-2027Lees meer
 
 
Moeilijkheden in de fruitteeltsector: betalingsfaciliteiten Lees meer
 
 
Over de erkende brede weersverzekeringen voor landbouwers in 2023 Lees meer
 
 
Oproep tot toelating kunstmestvervangers Lees meer
 
 
Kostenexplosie doet inflatie op voeding stijgen Lees meer
 
 
17 demonstratieprojecten voor duurzame landbouw en 13 operationele groepenLees meer
 
 
Veggieburgers zijn ultrabewerktLees meer
 
 
NEPG stelt oogstraming aardappelen naar boven bij Lees meer
 
 
Voorwaarden voor Vlaamse energiesteun worden versoepeld Lees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer