Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 05 feb 2024 13:23 

Aardappelen telen is nooit gemakkelijk!


Gedurende het seizoen 2023 werden aardappelproducenten geconfronteerd met moeilijke klimatologische omstandigheden, hoge druk van ziekten en stijgende kosten. Het NEPG schat dat ongeveer 11.000 hectare aardappelen definitief verloren zijn gegaan en dat minstens 650.000 ton verloren is gegaan (op het veld of na de oogst). Door een beperkt aanbod van pootgoed staan er al grote uitdagingen te wachten aan het begin van het nieuwe teeltseizoen 2024.

Bestanden beschikbaar voor download:
Tabel (57.8 Kb)

Productie op gemiddeld niveau, met grote verschillen tussen landen

De oogst in het NEPG-gebied (EU-04) bedroeg 22,7 miljoen ton, een stijging van 5,1% ten opzichte van 2022 en bijna gelijk aan het vijfjarig gemiddelde. Deze cijfers houden rekening met de geschatte verliezen op het veld in de 4 NEPG-landen. Aardappelen werden geteeld op een totale oppervlakte van 519.583 hectare, wat 2,0% meer is dan in 2022. De gemiddelde opbrengsten opgeslagen in het NEPG-gebied bedroegen 43,7 ton/ha, een stijging van 1,4% ten opzichte van 2022.

In tegenstelling tot de rest van het NEPG-gebied waren de opbrengsten, oppervlakte en dus de totale productie in Nederland in 2023 lager dan in 2022. In België, ondanks de dramatische verliezen die veel boeren hebben geleden, is de totale productie met 18% gestegen dankzij een toename van 7,9% in oppervlakte en een beter gemiddeld rendement per hectare.

Kosten en risico's blijven toenemen

De meeste producenten realiseren zich dat aardappelteelt niet alleen een kostbare activiteit is, maar ook een risicovolle onderneming. In deze omstandigheden rijst de vraag hoeveel oppervlakte er onder de huidige marktomstandigheden moet worden beplant. Gunstige contractvoorwaarden compenseren niet de hogere productiekosten en steeds toenemende risico's. Bovendien zijn veel velden beschadigd en samengeperst door het buitengewoon vochtige najaar en begin van de winter.

Te weinig pootgoed en minder vrije aardappelen
Ook de beschikbaarheid van pootgoed is zorgwekkend. Het is onduidelijk welk volume beschikbaar zal zijn voor de meest gebruikte variëteiten. Het is duidelijk dat het pootgoed veel duurder zal zijn, met zorgen over de kwaliteit van het pootgoed (wanneer het wordt gesneden). Het is waarschijnlijk dat fabrieken en pootgoedhandelaren hun klanten zorgvuldig zullen selecteren. De beschikbaarheid van pootgoed zal ook over het algemeen gekoppeld zijn aan contracten. Er zullen veel meer gesneden pootaardappelen zijn, vooral in de gemiddelde maten (45-55 mm), wat ongebruikelijk is.

De gevolgen van een groter aantal gesneden pootaardappelen voor de opkomst, het aantal stengels per hectare en de totale productie kunnen een probleem vormen voor het potentiële rendement. Minder pootgoed en pootgoed dat aan een contract is gebonden, betekenen ook dat er minder aardappelen beschikbaar zullen zijn op de vrije markt.

Bovendien heeft de verwerkende industrie nog steeds groeiende behoeften. Het zal moeilijk zijn om voldoende areaal te contracteren om aan de vraag naar aardappelen te voldoen. Voor de producenten is het duidelijk dat een grotere risicopremie dan voorheen noodzakelijk zal zijn.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer