Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2024 15:06 

Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen!


Niemand is verwonderd dat de waterkwaliteit niet vooruit gaat. Zoek de schuldige echter niet bij de landbouw. Vlaanderen heeft immers al langer dan een jaar eigenlijk geen mestactieplan meer en er wordt gewerkt met het vorige actieplan dat vooral bewezen heeft niet deugdelijk te zijn. Als klap op de vuurpijl blijft de riolering gebrekkig.

Mede door de klimaatsverandering en hierdoor soms intense regenbuien komt er te veel afvalwater ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht. Anderzijds zijn er ook de gebrekkig werkende kleinschalige waterzuiveringen.
Vanuit het ABS hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen door samen met de milieuorganisaties een akkoord te maken rond een nieuw mestactieplan, weg van het conflictmodel dat ontstaan was. Het Algemeen Boerensyndicaat is dan ook heel duidelijk: de berichtgeving over een stagnerende of achteruitgaande waterkwaliteit mag niet enkel op de kap van de landbouw geschoven worden.

MAP 7 is disruptief ten opzichte van de eerdere mestactieplannen. In de plaats van uit te gaan van veel generieke maatregelen die te vaak het doel ver voorbij schoten of compleet onwerkbaar bleken te zijn, keert MAP 7 terug naar de basis en dat is het landbouwbedrijf zelf. Dit wordt door sommigen gemakshalve geïnterpreteerd als een versoepeling, maar dat is het niet. Het is duidelijk wel de aangewezen weg om de doelen te bereiken.
U leest het wel degelijk goed: landbouwers vragen vandaag een verstrenging van het mestactieplan. Er wordt van elke landbouwer een serieuze inspanning gevraagd om zijn of haar bedrijfsvoering en de gebruikte bemestingstechnieken aan te passen. Dit met slechts één doel, namelijk ons deel doen om een goede waterkwaliteit te bereiken. Een verdere uitbreiding van nulbemesting in VEN-dat in agrarisch gebied ligt, zal daar overigens niet significant aan bijdragen. Die significante bijdrage komt van de diverse doelgerichte maatregelen in het MAP 7.

Een goede waterkwaliteit bereiken zal meer vergen dan enkel een goed mestactieplan. Het rioleringsstelsel is nog steeds ontoereikend en niet klimaatbestendig. Bij zware regenval, en die is er deze winter veel geweest, komt er nog steeds ongezuiverd afvalwater via talloze overstorten en matig werkende waterzuiveringsinstallaties in beken en grachten. Nog steeds veel te veel woningen in Vlaanderen lozen rechtstreeks hun afvalwater in grachten en beken De talloze foto’s van en berichten over oppervlaktewater dat grijs kleurt, omwille van een ongezuiverd afvalwater dat in de beken terechtkomt door een overstort na een zelfs niet zo zware regenbui, liegen niet. Hier moet de Vlaamse Regering nog zwaar aan de bak.
We weten niet of het MAP-meetnet, ooit opgezet om de invloed van landbouw op het oppervlaktewater te monitoren op vandaag nog voldoet. Of deze invloed groot of klein is, maakt niet uit voor de maatregelen van MAP 7. Een correcte inschatting van derden, niet-landbouw maakt wel uit voor het draagvlak onder MAP 7 en draagt bij tot een grotere bewustwording bij het grotere publiek van de problematiek die er speelt.

Een goede waterkwaliteit is en blijft een zaak van ons allen. En daar moeten we allen aan bijdragen. Het ABS is ervan overtuigd dat landbouw zijn deel zal doen. Daarom is het ook niet te veel gevraagd dat het globale kader dan ook juist gebracht wordt. En dat niet enkel de landbouwsector als hoofdverantwoordelijke wordt aanzien.

 


  Nieuwsflash
 
Doelgerichtere veredeling naar inuline-rijkere cichorei door CRISPR/Cas Lees meer
 
 
Packaging: find a workable agreement for the fruit and vegetables sector Lees meer
 
 
Ontwerpprogramma 2023-2027 van het Federaal Reductieplan voor GewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
Afschaffen constructie ‘samengestelde landbouwer’: overgangsregeling Lees meer
 
 
Preventieve maatregelen tegen uitbraak bacterievuur bij fruit- en bomenkweekLees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Milieuaansprakelijkheid mbt het voorkomen en herstellen van milieuschade Lees meer
 
 
Versoepelingen boetesysteem Mestdecreet Lees meer
 
 
Stikstofdecreet en de omgevingsvergunningen Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen vanaf 19/4/2024Lees meer
 
 
Gefractioneerde bemesting in aardappelen Lees meer
 
 
‘Na 10 jaar eindelijk doorbraak voor toelating kunstmestvervangersLees meer
 
 
Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders Lees meer
 
 
Groen licht voor proefstalregeling en meer rechtszekerheid voor ammoniak reducerende techniekenLees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen van 2023 Lees meer
 
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer