Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2024 09:01 

Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachten


Het ABS is tevreden dat minister Van Peteghem rekening houdt met de specifieke situatie van pachtgronden. De minister schrapt de onwerkbare registratieverplichtingen om de betaalde pachtvergoeding als beroepskost te kunnen inroepen bij de fiscale aangifte. De wetgeving wordt zodanig aangepast dat alles bij het oude blijft voor de landbouwer.

Eind december 2023 keurde het federale parlement een wet rond diverse fiscale regelingen goed met het oog op het verbeteren van het innen van belastingen op huurinkomsten. Artikel 84 van die wet voorziet bijkomende voorwaarden om huur of pacht te kunnen aftrekken als beroepskost. Landbouwers zouden gedetailleerde identificatie op eigenaars- en perceelsniveau en locatiegegevens moeten doorgeven.  Agrofront (BB, ABS en de FWA) trok op initiatief van het ABS aan de alarmbel bij de bevoegde minister Van Peteghem.

Minister Van Peteghem heeft hierover overleg opgestart en er werd samen met de landbouworganisaties constructief gezocht naar haalbare oplossingen, mede in de context van de pachtwetgeving.  Gepachte landbouwpercelen liggen heel erg versnipperd en kunnen niet aan een exact adres gelinkt worden, wat de situatie specifiek maakt. Bijkomend is ook het eigenaarschap heel erg versnipperd en weet de landbouwer ook niet altijd wie effectief de eigenaar is, laat staan dat hij er het rijksregisternummer van kent,  bijvoorbeeld in een situatie van onverdeeldheid of wanneer het patrimonium van een eigenaar beheerd wordt door een rentmeester, zaakwaarnemer of notaris.

Op basis van deze besprekingen is er een solide oplossing uitgewerkt waardoor voor de landbouwer in de praktijk alles bij het oude blijft en er geen enkele bijkomende ficheverplichting ontstaat voor deze goederen.  Hiervoor zal het betreffende artikel in de wetgeving bijgestuurd worden, zodat er met onmiddellijke ingang een uitzondering voorzien wordt voor percelen die gepacht worden.

Het ABS waardeert eveneens de wisselwerking met federaal minister van landbouw Clarinval om de herziening van het bewuste artikel te helpen realiseren, wat ook strookt met de betoonde engagementen door de overheid om de administratieve lasten in de sector te verminderen.

 


  Nieuwsflash
 
Doelgerichtere veredeling naar inuline-rijkere cichorei door CRISPR/Cas Lees meer
 
 
Packaging: find a workable agreement for the fruit and vegetables sector Lees meer
 
 
Ontwerpprogramma 2023-2027 van het Federaal Reductieplan voor GewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
Afschaffen constructie ‘samengestelde landbouwer’: overgangsregeling Lees meer
 
 
Preventieve maatregelen tegen uitbraak bacterievuur bij fruit- en bomenkweekLees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Milieuaansprakelijkheid mbt het voorkomen en herstellen van milieuschade Lees meer
 
 
Versoepelingen boetesysteem Mestdecreet Lees meer
 
 
Stikstofdecreet en de omgevingsvergunningen Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen vanaf 19/4/2024Lees meer
 
 
Gefractioneerde bemesting in aardappelen Lees meer
 
 
‘Na 10 jaar eindelijk doorbraak voor toelating kunstmestvervangersLees meer
 
 
Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders Lees meer
 
 
Groen licht voor proefstalregeling en meer rechtszekerheid voor ammoniak reducerende techniekenLees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen van 2023 Lees meer
 
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer