Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 28 jul 2020 09:25 

Extra maatregelen voor seizoensarbeiders in Zuid-Limburg


In Haspengouw worden jaarlijks tal van seizoenarbeiders in de fruitteelt tewerkgesteld. Maar nu in het buitenland op verschillende plaatsen is gebleken dat seizoenarbeiders een mogelijke besmettingshaard kunnen vormen, treffen de drie burgemeesters van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon bijkomende maatregelen.

“Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon huisvesten jaarlijks heel wat seizoenarbeiders die tewerkgesteld zijn in de land- en tuinbouw”, vertelt Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Sint-Truiden alleen al ontving vorig jaar zo’n 4.631 ingeschreven seizoenarbeiders, met een piekmoment in augustus. In die maand worden er jaarlijks tussen de 1.500 en 1.600 seizoenarbeiders ingeschreven. Het merendeel van die arbeiders komt uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Maar ook uit landen als Slowakije, Spanje, Italië en Portugal. Verschillende van die landen krijgen van de FOD Buitenlandse Zaken een code oranje of zelfs code rood. Dat betekent dat Belgen die naar een van die landen reizen en terugkeren naar België, verplicht een test moeten laten uitvoeren en in quarantaine gaan.”
Nieuwe besmettingshaarden

“Omdat er veel seizoenarbeiders uit die risicogebieden afkomstig zijn, is het verstandig ook voor hen aangepaste maatregelen te treffen”, vervolgt Erik Awouters (Open Vld), de burgemeester van Borgloon. “De seizoenarbeiders in onze streek verblijven vaak met grote groepen in de voorziene woongelegenheden en begeven zich ook in de publieke ruimtes. Daardoor zou een besmette seizoenarbeider snel een nieuwe besmettingshaard kunnen vormen. Om de volksgezondheid te kunnen garanderen en om te vermijden dat het corona via de seizoenarbeiders zou worden binnengebracht en verspreid, hebben we een aantal maatregelen voorgelegd aan de gouverneur.”
Dagelijks temperatuur meten

Burgemeester Dries Deferm (CD&V) van Nieuwerkerken gaat daar verder op in: “Zo willen we dat werknemers uit het buitenland die zich inschrijven bij de gemeente als seizoenarbeider, een attest voorleggen van maximaal 48 uur oud waaruit blijkt dat ze Covid-19-negatief getest zijn. Dat gaat in vanaf dinsdag 28 juli”, klinkt het. “Indien geen attest kan worden voorgelegd, dient de werkgever te zorgen voor quarantainevoorzieningen voor die arbeiders. Zij moeten de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen. Dat betekent dat ze meteen na aankomst contact moeten nemen met een arts om een eerste test af te spreken. Daarbovenop willen we de werkgevers verplichten om dagelijks (vanaf 28 juli, red.) de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, die te registreren en bij ziektesymptomen en verhoogde temperatuur dringend een arts te raadplegen.”

De gouverneur heeft nu voorgesteld aan alle Limburgse gemeenten om bovenstaande werkwijze te hanteren. “Met deze bijkomende maatregelen voor seizoenarbeiders willen we niet alleen de gezondheid en veiligheid van hun inwoners garanderen, maar ook de gezondheid van de vele seizoenarbeiders die voor de landbouwers en fruittelers van onschatbare waarde zijn”, besluit Heeren.  Nieuwsflash
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
Opbrengsten tarwe 2020 zeer wisselend Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Oppompverbod in heel Vlaams-BrabantLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Klimaat heeft even kordate aanpak nodig als CoronaLees meer
 
 
Ieper legt captatieverbod opLees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Gemeente Glabbeek gaat Corona test van 250 seizoenarbeiders in fruitsector op zich nemenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
slechts 400 liter regen in laatste 3 jaarLees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
GLB opmaak strategisch plan Lees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Corona: Champagneoorlog zoals de patattenoorlogLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Fraude met de ecologiesteunLees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Ammoniakemissie-reductie in rundveestallenLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer
 
 
Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2019 Lees meer
 
 
Herzie de ggo-richtlijnLees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2020Lees meer