Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 29 sep 2020 11:15 

Opbrengst uien zeer wisselvallig


Net als voorgaande jaren heeft VTA onder haar leden in september een proefrooiing laten uitvoeren voor de uien. De gemiddelde opbrengst bij de deelnemers is vastgesteld op 59,2 ton per hectare. In 2019 was dit 59,6 ton per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare tot op heden ruim 1% lager dan het vorig seizoen.

Het 5-jarig gemiddelde ligt op 56 ton/ha, waarbij wel opgemerkt wordt dat de bijzonder lage opbrengst van 2018 het beeld van een 5-jarig gemiddelde flink omlaag trekt. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de extreem slechte oogst van 2018 ligt het langjarig gemiddelde op ongeveer 59,5 ton per hectare. De opbrengst per hectare van dit jaar in deze meting ligt ongeveer 0,5% beneden dit langjarig gemiddelde.

Grote verschillen
De spreiding in opbrengsten per hectare is groot. Zowel regionaal maar ook tussen percelen in de verschillende regio’s bestaan grote verschillen. Het minimum is 15 ton/ha, terwijl het maximum 98 ton/ha bedraagt.
Door de grote spreiding is het lastig om een goed gemiddelde vast te stellen. Bij de gele uien ligt de opbrengst bij bedrijven in de noordelijke provincies 15 ton per hectare hoger dan in de zuidelijke. Bij de rode uien is dit verschil ongeveer 6,5 ton per hectare. De grote verschillen zijn niet vreemd als je de natte winter, het lastige voorjaar met een lange periode van droogte, de hitteperiodes, plaatselijke zware regen- en/of hagelbuien in ogenschouw neemt. Plus daarbij het gegeven dat niet alle bedrijven even makkelijk kunnen beregenen.
Het beeld (inschatting) in de praktijk bij telers is, dat de gemiddelde opbrengst wel enkele tonnen lager is dan vorige seizoen. Bij telers die al uien hebben ingeschuurd overheerst het gevoel dat het verschil in opbrengst met vorig jaar groter lijkt dan deze voorlopige cijfers laten zien

Grofte
Wat betreft de grofte is de conclusie, dat het percentage 60 mm opwaarts boven het niveau ligt van het langjarig gemiddelde. Dit percentage bedraagt 66,8%, terwijl het langjarig gemiddelde op 53,8% ligt. In het noorden bedraagt dit percentage 71% en in het zuiden 61% bij de gele uien. Bij de rode uien laten de resultaten nagenoeg geen verschil zien in grofte tussen de noordelijke provincies en de zuidelijke provincies (66,7% vs. 65,2%).  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer