Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 okt 2020 18:33 

NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen


De NEPG schat dat de totale oogst dit seizoen 27,9 miljoen ton zal zijn, als alle aardappelen inderdaad geoogst zullen worden. Dat is 4,5% of 1 miljoen ton meer dan vorig seizoen in de 5 grootste aardappellanden.

De oogst is later dan normaal met alle risico’s vandien en er zijn nog enkele percelen in natte gebieden in West/Noord-België en Groot-Brittannië.

De NEPG hoopt dat de telers in de Noordwestelijke EU komend voorjaar overwegen 15% minder te planten. Door Covid-19 is de wereldwijde vraag naar verwerkte aardappelproducten enorm afgenomen waardoor de vraag naar grondstoffen voor de verwerking op dit moment wordt ingeschat op ongeveer 85% van het volume ten opzichte van vorig seizoen, vóór de pandemie. Het lage niveau van de vrije prijs voor de fritesaardappelen benadrukt dit.

Volumevermindering van de contracten
Europese en Noord-Amerikaanse aardappelverwerkers hebben grote voorraden gereed product in hun koelhuizen en hebben minder grondstoffen nodig voor een langere periode. De verwachting is dat zij hun contracten voor volgend jaar met de telers zullen verminderen en dat er nauwelijks interesse bestaat voor vrije aardappelen. Gelet op de daadwerkelijke kosten van het telen en bewaring van aardappelen wordt geen verlaging van de contractprijzen verwacht.

In de afgelopen 5 jaar hebben de NEPG-telers hun areaal consumptieaardappelen met 7,7% verhoogd. De stijging in Frankrijk was bijna 14% en Duitsland 10%, terwijl ook andere landen hun areaal verhoogden. Deze groei van het areaal staat niet in verhouding met de tragere groei van de vraag naar grondstoffen door de verwerking. Zeker niet nu de Covid-19 situatie heeft geleid tot een sterke vermindering van de vraag. Met de tweede golf die in verschillende landen opnieuw lock-downs tot gevolg zal hebben, verwacht de NEPG geen veranderingen in het komende seizoen. Daarbovenop kan ook het resultaat van de Brexit-discussies de markt nog beïnvloeden.

Overgangsseizoen
Als gevolg van nieuwe regelgeving voor opslag (verbod van CIPC, introductie en het gebruik van ‘nieuwe’ producten voor kiemremming) kan vooral voor de langbewaarders dit komende seizoen als uitdagend worden beschouwd, een overgangsjaar. De beschikbaarheid van een aantal nieuwe kiemremmers is lager dan de behoefte, en toepassing ervan is duurder en moeilijker dan van CIPC (aangepaste bewaarcellen, vergassingsapparatuur). De NEPG verwacht dat minder telers zullen gaan voor de extreem lange bewaring en het is sterk aangeraden om de kostprijs opnieuw te berekenen alvorens een contract te ondertekenen.  Nieuwsflash
 
Het tongbestand in de Noordzee Lees meer
 
 
Duurzaamheidsmonitor 2020 van MilkBE Lees meer
 
 
Mentale welzijn van landbouwers Lees meer
 
 
H5N5: versterking van de maatregelen ivm "periode van verhoogd risico" Lees meer
 
 
Voorzorgsmaatregelen nav de uitbraak van vogelgriep in Nederland nabij de grens Lees meer
 
 
Schade door voorbijgangers aan bloemenperceelsrandenLees meer
 
 
KB omtrent verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Groen licht voor overgangsregulering GLB Lees meer
 
 
Hobbykoks die huisbereide gerechten klaarmaken en verkopen via internet: Ja, maar... Lees meer
 
 
Veilig bomen knottenLees meer
 
 
Carrefour verkoopt ‘eerlijk fruit’ van Fairebel Lees meer
 
 
!Erg: landbouwers enige ondernemers die ook buiten de solden met verlies mogen verkopenLees meer
 
 
Stop 'agribashing'Lees meer
 
 
Op weg naar erkenning ramp droogte voorjaar/zomer 2020 ...Lees meer
 
 
Aardappelteelt en klimaatproblematiekLees meer
 
 
Uitbetaling voorschot premies: zoogkoeienhouderij en vergroeningLees meer
 
 
Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard/G-040 A-BLees meer
 
 
Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx Lees meer
 
 
Fraudebestrijding in landbouw en visserij - terugvordering Europese middelenLees meer
 
 
Nertsenhouderijen en COVID-19Lees meer
 
 
ABV: Post-Covid: van Just-in-Time naar Just-in-Case!?Lees meer
 
 
Erkenning rampen 1 juni - 27 juli 2019 Lees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar Lees meer