Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jun 2021 13:35 

Oproep Go4Food B: oproep voedselveranderaar


Ben jij de voedselveranderaar die we zoeken?
Vlaanderen werkt aan een toekomstgerichte voedselstrategie, en heeft daarbij ook jouw hulp nodig. Want een strategie schrijven is één ding, beloftevolle ideeën oppikken en stimuleren om ze uit te werken is iets anders.

Heb je een idee dat het voedselsysteem veerkrachtiger, duurzamer en gezonder kan maken? En wil je dat idee delen en aan de slag gaan met andere voedselveranderaars om dit waar te maken? Omdat beide aspecten even belangrijk zijn, lanceert minister Crevits  een oproep om jouw idee op te kunnen pikken en wie weet… een boost te geven via samenwerking! 

Wat zoeken we? 

We zoeken ideeën die bij kunnen dragen tot het toekomstig Vlaams voedselbeleid. Zo verbinden we boer en burger, zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen, bouwen we (verder) aan een veerkrachtige voedseleconomie én gaan we verder op het pad van circulair en duurzaam ondernemen rond voedsel. En het blijven geen beloftes op papier: naast de strategie zelf (verwachte oplevering in 2022) willen we nu al verandering creëren en goede ideeën capteren. We willen samen gaan voor voedsel: Go4Food! 

logo Go4Food

Deze slogan werd niet lukraak gekozen: 

  • GO staat voor de actie, de dynamiek die voedselveranderaars kenmerkt
  • 4 verwijst naar de vier strategische doelstellingen in de voedselstrategie
  • FOOD verwijst naar de voedselstrategie zelf
  • en het symbool in de OO verwijst naar de samenwerking
Wie zoeken we? 

We zoeken voedselveranderaars die zich engageren om hun eigen idee/ideeën te delen én via samenwerking uit te werken tot een concreet initiatief of project tegen de Vlaamse Voedseltop in het najaar van 2022.

Deze Go4Food-oproep richt zich op professionals, starters of georganiseerde burgerbewegingen (burgerinitiatieven, ngo’s, middenveld, lokale organisatie,… ) uit alle hoeken van het voedselsysteem (agrovoedingsketen, wetenschappers, maatschappelijke middenveld, overheden …). 

Ben je dus een individuele burger en heb je ook een idee? Dat is zeker welkom, maar wel via een ander traject. Meer informatie hierover volgt later. 

En wat wordt er precies gezocht?   

We zoeken ideeën die bijdragen aan de vier strategische doelstellingen van Vlaamse kost én een wezenlijke verduurzaming van het voedselsysteem. Die ideeën moet je ook willen delen met anderen en via samenwerking verder uitwerken. 

Zo’n idee kan te maken hebben met de productieketen (van boer tot bord), maar ook met de voedselomgeving (toegang tot voedsel, informatie en marketing, sociale en culturele aspecten…) of bijvoorbeeld met het consumentengedrag. Het kan helemaal nieuw zijn of iets bestaand opschalen, maar ook materieel of immaterieel (bv samenwerkingsverband).

Elk idee moet wel tot een concreet initiatief of project kunnen leiden dat op de Voedseltop in 2022 gelanceerd of getoond kan worden.  

Hoe dien ik mijn idee in? 

Je kan je idee indienen van 14 juni tot en met 30 juli 20  Nieuwsflash
 
Alpro neemt grootste waterhergebruikinstallatie van Vlaanderen in gebruik Lees meer
 
 
Overstromingen in WalloniŽ op 14/15/16 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Bebossing vooral in landbouwgebied, schandaligLees meer
 
 
Overvloedige regenval 2021: Belgische wijnboeren vrezen slecht jaarLees meer
 
 
Aardappelgroei blijft achter Lees meer
 
 
Seizoen vroege aardappelen gestart Lees meer
 
 
Cercospora Lees meer
 
 
Gevaar van overstromingen voor plant en dierLees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Webinar droogte Lees meer