Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 jan 2022 08:46 

Verkoopprijzen voor lange vezel blijven beter dan de korte vezel op de vlasmarkt


Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) meldt in zijn marktbericht van eind december dat ze merken dat de 4de Corona-golf momenteel in alle hevigheid woedt. Dat heeft (zeker ook in Europa) terug een belangrijke impact op onze economische structuren en de diverse waardeketens.

De heropleving van de textielindustrie in de eerste jaarhelft van 2021, met een afkoeling na de zomer, wordt terug geïmpacteerd door de vele en steeds wisselende Covid-19 beperkingen.

Wat nog een vrees was enkele maanden geleden, een toegenomen inflatie, is ondertussen een realiteit geworden. De gestegen energieprijzen zijn hier de grote boosdoener. Het ondernemersvertrouwen binnen de Belgische textielsector haperde even begin 2021, maar veerde vanaf de lente 2021 terug sterk op. Vanaf augustus kreeg het ondernemersvertrouwen echter een deuk en blijft sindsdien wat aarzelend hangen.

Problemen met bevoorrading, hogere grondstoffen en energieprijzen en het einde van de stormloop naar interieur-vernieuwing (en interieur-textiel) zetten voorlopig een domper op een verder herstel. De uitdaging voor de Europese vlasindustrie blijft ook voor de komende maanden het garanderen van een goed evenwicht tussen het Europese (productie-)aanbod en de sterke mondiale vraag naar lange en korte vlasvezels. De slechtere groeites van 2020 en 2021 maken deze uitdaging topprioriteit om vlas en linnen zijn plaats in huidige en toekomstige textielcollecties te blijven garanderen.

De verkoopsprijzen lange vezel op de Europese markt zijn op 1 jaar tijd (okt 20 – okt 21) terug hersteld, weliswaar nog niet volledig op het pre-Covid niveau. Scenario’s werden uitgewerkt om in de komende verkoopcampagne het evenwicht (productie)aanbod / (markt)vraag proactief te simuleren.

De sterke stockstijging aan korte vezels is vooral veroorzaakt door de Franse marktsituatie. Door overaanbod korte vezel in de voorbije groeite (en de relatief lage kwaliteit van deze laatste) is er nog steeds neerwaartse druk op de verkoopsprijzen.

Het maandelijks volume van verkopen (in ton) voor de lange vezel blijft sterk en zelfs vergelijkbaar met de sterke verkoopcampagne 2019-2020. Gemiddelde verkoopsprijzen staan nog steeds onder opwaartse druk, en hebben de neiging om nog verder te stijgen. De verkopen van lange vezel uit stocks van vorige kwalitatieve groeites (vb. 2019) halen top-noteringen.

Door het relatieve ruime aanbod aan korte vezel (klodden) van de recente groeite, en de grote diversiteit in kwaliteit, blijven de verkoopsprijzen voor deze laatste onder neerwaartse druk staan. Goede klodden blijven min of meer prijsvast, echter het groot aandeel papierklodden doet gemiddelde verkoopsprijzen dalen. Het containerprobleem wat export naar China betreft, blijft een knelpunt.

 


  Nieuwsflash
 
Circulaire economie: asbest sectorprotocol landbouw Lees meer
 
 
EuroChem in Antwerpse haven hervatLees meer
 
 
Nederlandse Kamer wil uitstel onder water zetten Hedwigepolder vanwege PFASLees meer
 
 
Lachaert wil stikstofakkoord bijsturenLees meer
 
 
Geloven jongeren in een toekomst voor West-Vlaamse landbouw? Lees meer
 
 
L&V ontsluit landbouwgebruikspercelen via DjustConnect Lees meer
 
 
Vraag nu je staalnames voor bijbemesting in aardappelen aan Lees meer
 
 
CD&V en Open VLD verhogen druk rond stikstofakkoordLees meer
 
 
Droogte 2022: waterkoorts ten topLees meer
 
 
Droogte 2022: wateropslag tijdens natte periodes van essentieel belang Lees meer
 
 
2021, een jaar met impact Lees meer
 
 
Noordzee-coalitie slaat handen in mekaar voor verviervoudiging windenergie op zee Lees meer
 
 
Korte ketenLees meer
 
 
Intendant Ventilusproject wil bovengrondse leiding Lees meer
 
 
Beter gewapend tegen waterschaarste en droogte Lees meer
 
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer