Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2023 09:36 

Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekering


Vorige week gingen de verantwoordelijken van Vereinigte Hagel te velde de schade opmeten in het kader van uitkering schade in aardappelen, bieten, wortelen, ajuinen, kolen, spruiten, ...
De directie verzekerde 'coulant' te zullen omgaan met de gemelde schade en deze en volgende week gaan hun experts de schade in kaart brengen.
We kunnen dit alleen maar toejuichen.

Dat de brede weersverzekering voorlopig nog geen groot succes is, wijten directeur Jan Schreuder en Daan Dessomviele aan volgende:

“Sommige landbouwers onderschatten het risico van het weer voor hun gewassen buiten op het veld en de financiële risico’s die daaruit volgen. Het weer wordt in een snel tempo veel extremer dan we gewoon zijn, met lange droge zomers en lange natte periodes in de oogsttijd. De schade aan de gewassen wordt in verhouding bovendien groter. Maar heel wat landbouwers zien het risico niet, zolang ze niet zelf het slachtoffer zijn”, vertelt Schreuder. Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. De brede weersverzekering is geen verdienmodel, maar een noodzakelijk middel voor de continuïteit van het landbouwbedrijf.

Tweedens moeten telers in Vlaanderen eerst zelf de subsidie voor de verzekering betalen voordat men die later op het einde van het jaar weer terug ontvangt. In Nederland mag men de subsidie gelijk van de premie aftrekken en dat scheelt in Vlaanderen 65% van de totale premie die de landbouwer moet betalen. De teler zou de keuze moeten krijgen om onmiddelijk de netto-premie, dan wel de bruto-premie te betalen aan de verzekeraar.

“Een derde zaak die moet verbeteren is dat het duidelijk moet zijn voor nieuwe instappers in de verzekering of er daarvoor nog een subsidie zal zijn en hoeveel die zal bedragen. Dat is nu enkel duidelijk voor wie 3 jaar geleden aan deze brede weersverzekering begon. Wie nu wil instappen, heeft daarover geen duidelijkheid”, meent Dessomviele.

Een laatste hinderpaal die de 2 vertegenwoordigers van Vereinigte Hagel willen zien verdwijnen, is de taks op deze verzekering (assurantietaks = 9,25% op het bruto-bedrag). “Bijna overal in Europa zie je dat de overheid dit soort verzekeringen niet belast, net omdat ze willen dat elke landbouwer ze zou nemen. Zonder taksen is de verzekering goedkoper. In België worden we daarin nog niet gevolgd door de beleidsmakers. In het algemeen ervaren we hier weinig steun vanuit die hoek. Er is een hoorzitting geweest in het Vlaamse parlement dit vroege voorjaar over de redenen waarom de brede weersverzekering niet ruimer aanslaat, maar aan de werkpunten werd nog niets veranderd. Dat wordt blijkbaar vooruitgeschoven naar een volgende regering, na de verkiezingen van 2024”, vertellen Schreuder en Dessomviele.

Bedoeling was zoveel mogelijk telers te loodsen naar de brede weersverzekering. Wil de politiek haar doel bereiken in de tandem 'verdwijnend Rampenfonds - volop Brede Weersverzekering' dan dient zij daar zeer actief werk van te maken door bovengenoemde 4 punten in de praktijk om te zetten.

Sofie Scherpereel - Landbouwexpert

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer