Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 30 nov 2023 12:37 

Co÷peratie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking


Hoogstraten & Geldermalsen, 29 november 2023 ľ De telerscoöperaties Koninklijke FruitMasters uit Nederland en Coöperatie Hoogstraten uit België gaan een toekomstige samenwerking onderzoeken. Hiermee hebben de Raad van Commissarissen van FruitMasters en het bestuursorgaan van Coöperatie Hoogstraten ingestemd. De mogelijke samenwerking beoogt een grensoverstijgend bronplatform voor fruit en groenten, waarmee schaalvoordelen worden gerealiseerd voor de aangesloten telers en ketenpartners.


Waar specialisten elkaar ontmoeten
Aan de basis van beide coöperaties staat de teelt van kwaliteitsgroenten en -fruit. De mogelijke samenwerking beoogt een impuls te geven aan de groeiambities en het versterken van de gezamenlijke positie als fruit- en glasgroentespecialist in Europa. Hierbij staat het belang van toekomstbestendig telen en het zekeren van een goede afzet centraal. Schaalvergroting is een kans om een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt. Door maximaal in te zetten op hechte ketensamenwerking wordt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de vraag van de markt en de beste match te realiseren tussen vraag en aanbod.

Onderzoek naar samenwerkingsvormen
Beide organisaties staan positief tegenover een mogelijke samenwerking met verregaande ketensynergie. Kansen op dit gebied omvatten het dempen van ketenkosten, versnelde kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verdere verduurzaming, digitalisering en het veerkrachtig inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een samenwerking op deze terreinen zal resulteren in een krachtige partner in het Europese verslandschap. De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties.

Synergievoordelen voor beide

“De mogelijke samenwerking beoogt een impuls te geven aan de groeiambities en het versterken van de gezamenlijke positie als fruit- en glasgroentespecialist in Europa”, klinkt het. Schaalvergroting is volgens Coöperatie Hoogstraten een kans om een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt. “Door maximaal in te zetten op hechte ketensamenwerking wordt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de vraag van de markt en de beste match te realiseren tussen vraag en aanbod.”

De organisaties zien veel mogelijke synergievoordelen. “Kansen op dit gebied omvatten het dempen van ketenkosten, versnelde kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verdere verduurzaming, digitalisering en het veerkrachtig inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een samenwerking op deze terreinen zal resulteren in een krachtige partner in het Europese verslandschap.”

De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties.

 

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŰle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer