Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 dec 2023 09:07 

Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - Huts


De stad Gent gaat in cassatieberoep tegen het arrest in de zaak Huts. Een rechter oordeelde eerder dat het OCMW van Gent landbouwgronden verkocht had aan een prijs onder de marktwaarde.

Katoen Natie, het bedrijf van Huts, betaalde er bijna 18 miljoen voor. De gronden waren eerder hoger geschat. De verkoop werd nietig verklaard, maar daar gaat Gent nu dus tegen in. Door het arrest zou de stad de gronden moeten terugvorderen en onder nieuwe voorwaarden aanbieden. "Dat is praktisch onmogelijk, sommige gronden zijn al verkocht of omgeruild."

De stad Gent gaat in cassatieberoep tegen een uitspraak in de zaak Huts. Het dispuut gaat over landbouwgronden van het OCMW Gent die in 2016 verkocht zijn aan Katoen Natie, het bedrijf van Fernand Huts. Het OCWM bood 79 percelen in Zeeuws-Vlaanderen samen te koop aan. Huts betaalde 17,5 miljoen euro. Een eerdere schatting sprak van minstens 20 miljoen euro. Actievoerders en landbouwers vonden dat niet kunnen. Ze stelden dat dit bedrag onder de marktprijs lag. Boeren vonden ook dat ze geen eerlijke kans hadden gekregen om de gronden te verwerven, omdat ze niet apart werden aangeboden. Het Hof van Beroep gaf hen gelijk.

"We hebben het arrest uitgebreid bestudeerd en kunnen niet akkoord gaan met het eindoordeel van de beroepsrechter die geen rekening heeft gehouden met enkele belangrijke argumenten die we tijdens de procedure hebben opgeworpen. Het arrest is praktisch onuitvoerbaar omdat sommige gronden al zijn omgeruild of doorverkocht waardoor deze niet meer beschikbaar zijn", laat de stad kort weten. Gent stelt dat de gronden niet teruggevorderd of -gekocht kunnen worden.

De actiegroepen achter de volksraadpleging van oktober, over betaalbaar wonen, vinden dat de stad moet terugkomen op de beslissing. "In de nasleep van de bevraging heeft de stad gezegd dat ze enkel in heel uitzonderlijke gevallen nog publieke gronden zou verkopen", stellen ze. "Als ze de uitslag van de volksraadpleging écht respecteren, moeten ze dat nu concreet maken."

De actiegroepen willen dat de stad meer uitleg geeft en laken ook dat er geen communicatie kwam over de beslissing op de gemeenteraad, gisteravond. "We willen dat burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) hier toelichting over geeft én in overleg gaat met Fernand Huts." De stad geeft enkel een korte schriftelijke reactie, omdat er een juridische procedure loopt. "We hebben een positief cassatie-advies ontvangen van onze advocaat en er zijn volgens ons genoeg argumenten om in beroep te gaan."

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer