Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 apr 2024 13:53 

Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024


Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij raadt landbouwers aan tijdig te starten met het invullen van de verzamelaanvraag, want de uitersterste indieningsdatum nadert. Denk ook aan het tijdig indienen van een bedrijfsovername, de overdracht van betalingsrechten, uw brede weersverzekering en uw teeltmelding voor hennep. De infolijn van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is bereikbaar tijdens de kantooruren. Er wordt ook rekening gehouden met het natte voorjaar voor de inzaai van bepaalde beheerovereenkomsten en ecoregeling bufferstroken.

De verzamelaanvraag moet tijdig ingediend worden door alle landbouwers die aangifteplichtig zijn bij de Mestbank of steun willen aanvragen en door alle bio-landbouwers in het kader van bio-certificering. Land- en tuinbouwers die hun verzamelaanvraag al hebben ingediend op het e-loket, hebben daarvan een bevestigingsmail ontvangen. Ook op het e-loket (tegel ‘Verzamelaanvraag’) kunnen de landbouwers de status van de verzamelaanvraag nakijken. Volmachthouders kunnen op het e-loket gemakkelijk nagaan voor welke klanten het dossier nog niet ingediend is door onder ‘Uitgebreide zoekvelden tonen’ te zoeken naar dossiers op ‘Status’ met de waarden ‘Klaargezet’ en ‘In bewerking’.

Uw verzamelaanvraag nog niet ingediend?

Als u steun wenst te ontvangen of mestbankaangifteplichtig bent, moet  u de verzamelaanvraag uiterlijk op dinsdag 30 april 2024 indienen. De aangifte gebeurt via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.  Het laattijdig indienen van de eerste versie van de verzamelaanvraag na 30 april heeft tot gevolg dat er per werkdag 1% van de steun wordt afgehouden. Het indienen van een eerste versie na 25 mei betekent dat er voor het teeltjaar 2024 geen steun meer toegekend kan worden.

Ook als u mestbankaangifteplichtig bent, moet u een verzamelaanvraag indienen uiterlijk op 30 april. Na deze datum zal VLM een boete opleggen van 250 EUR ingeval nagelaten werd een verzamelaanvraag in te dienen. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 EUR.

Een initieel en tijdig ingediende versie kan wel nog worden gewijzigd tot en met woensdag 31 mei, zonder verlies van steun. Als een wijzigingsversie wordt opgestart, is deze maar tijdelijk aanpasbaar. Tot 30 april kan een wijzigingsversie gedurende 4 dagen worden aangepast.  Na 30 april is een wijzigingsversie maar 2 dagen aanpasbaar voor deze wordt geblokkeerd. Alle informatie over de uiterste indienings- en wijzigingsdata vindt u in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ op de website https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/algemene-voorwaarden.  


Gevolgen nat voor- en najaar voor ecoregeling bufferstroken en bepaalde beheerovereenkomsten

Na een nat najaar was ook het voorjaar zeer nat, waardoor de veldwerkzaamheden vertraging oplopen. Voor landbouwers die dit jaar wensen deel te nemen aan de ecoregeling ‘bufferstroken’ of bepaalde  beheerovereenkomsten (met inzaai voor 1 mei), zal het Agentschap Landbouw en Zeevisserij alsook de Vlaamse Landmaatschappij ermee rekening houden dat een inzaai uiterlijk op 30 april 2024 niet steeds mogelijk is door de natte weersomstandigheden. Wel wordt verwacht dat de bufferstrook of de beheerovereenkomst aangelegd wordt van zodra het kan en uiterlijk op 31 mei 2024. Dit geldt voor alle duidelijkheid niet voor de grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding (‘BUG’). Deze bufferstrook moet nog steeds bij de start van 2024 aanwezig zijn.

Overnames en betalingsrechten

Als er nog een volledige bedrijfsovername gepland is in 2024 waarbij de overnemer de verzamelaanvraag wil indienen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen en de aanvraag voor 18 april in te dienen, zodat de overname volledig afgerond is tegen 30 april.

Om betalingsrechten te kunnen activeren in 2024, moeten overdrachten van betalingsrechten uiterlijk op 31 mei ingediend zijn. De overgedragen rechten zijn pas zichtbaar bij de overnemer na goedkeuring van de overdracht door het Agentschap. U kan de verzamelaanvraag indienen zonder dat de over te nemen betalingsrechten al zichtbaar zijn. Betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden op percelen waarop de land- of tuinbouwer de hoofdteelt zelf verbouwt.

Brede weersverzekering

Land- en tuinbouwers die de premie voor de brede weersverzekering wensen aan te vragen, moeten dit ten laatste op 30 april aangeven in de verzamelaanvraag, evenals de naam van de verzekeraar. Na 30 april kan de landbouwer geen subsidieaanvraag meer indienen en kan hij de naam van de verzekeraar niet meer opgeven of aanpassen. Als er een polis wordt afgesloten met een andere verzekeraar, zal er geen subsidie uitgekeerd kunnen worden. Let op: de uiterste datum om een polis te kunnen afsluiten bij een verzekeraar kan vroeger liggen. Informeer u tijdig bij uw verzekeraar!

Verplichte teeltmelding bij de teelt van hennep

Indien u in 2024 van plan bent hennep te telen als hoofdteelt of nateelt, is het belangrijk om  bij de verzamelaanvraag ook het verplichte teeltmeldingsformulier toe te voegen. Hennep kan niet worden gezaaid voor u de toelating hebt ontvangen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Hoewel de teeltmelding uiterlijk op 31 mei 2024 moet worden ingediend, zowel voor de hoofd- als de nateelt, is het aangewezen om deze teeltmelding per toegelaten ras zo snel mogelijk in te dienen. Het formulier en meer informatie over hennep (oa de toegelaten rassen in 2024) vindt u op de website op pagina https://lv.vlaanderen.be/plant/akkerbouw/melden-van-teeltintentie-hennep

Hulp bij het invullen van de verzamelaanvraag

Land- en tuinbouwers kunnen steeds een volmacht geven aan een derde persoon of een organisatie om de verzamelaanvraag in te vullen en in te dienen. Deze aanvraag tot volmacht verloopt via het e-loket of een formulier dat landbouwers op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be onder de ‘Help’-tegel kunnen downloaden.

Houd er rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden (bij voorkeur vóór 25 april 2024), zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag nadert.

Land- en tuinbouwers kunnen telefonisch (02 214 48 48) of via e-mail (info@lv.vlaanderen.be ) het agentschap contacteren voor hulp bij het indienen van de verzamelaanvraag tijdens de kantooruren.

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer