Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 mei 2024 18:17 

Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024


Op 30 april werd de Europese verordening eIDAS 2.0 gepubliceerd. Enkele weken later is België één van de eerste lidstaten van de Europese Unie die een European Digital Identity Wallet gratis aanbiedt aan haar burgers.

 

MyGov.be?

De Belgische digitale identiteitsportefeuille, MyGov.be, is een app waarmee burgers een echte elektronische portefeuille tot hun beschikking hebben waarin ze online al hun documenten van de overheid kunnen vinden.

Met MyGov.be stellen we de burger een evolutieve gedigitaliseerde portefeuille voor. Een universele, toegankelijke, eenvoudige en veilige administratieve tool met respect voor je privacy. MyGov.be is een app waarmee je, onder jouw eigen controle, het volgende kan doen:

 • Via je smartphone toegang hebben tot
  • Jouw identiteitsgegevens
  • Jouw eBox-berichten
  • Jouw attesten en officiële documenten zoals jouw geboorteakte, huwelijksakte, Covid-vaccinatiecertificaten, de ISI+ kaart, …
  • Administratieve procedures
 • Elektronisch ondertekenen (deze functionaliteit zal beschikbaar zijn in een latere versie)

Het gebruik van MyGov.be zal aan alle overheidsinstanties van het land worden aangemoedigd. Zo kunnen ze de administratieve procedures voor burgers sterk vereenvoudigen. De app zal niet verplicht zijn en elke burger kan kiezen of hij de app al dan niet gebruikt. Als hij ervoor kiest om de app te gebruiken, hoeft hij deze alleen maar te downloaden via de gebruikelijke platformen en te activeren via Itsme® of eID.

Waarom een versie 1.0 ?

Net zoals bij de eBox, evolueert deze digitale portefeuille voortdurend. Denk aan nieuwe versies van bestaande functies, of nieuwe documenten of diensten die worden aangeboden door overheidsinstanties die de digitale portefeuille integreren. De MyGov.be-app zal dus voortdurend bijgewerkt worden. Deze versie 1.0  is dus een eerste stap naar een allesomvattende app voor interactie tussen de overheid en alle Belgen.

In toekomstige versies van de MyGov.be-app zullen onderstaande documenten en functionaliteiten mogelijk terug te vinden zijn:

 

2024

2025

2026

Identiteitsdocumenten

 

Digitale eID

Digitaal rijbewijs

Documenten

 • Familie
 • Gezondheid
 • Burgerlijke akten
 • My Benefits
 • Financiën - Pensioen – Student
 • Gezondheid (anders cert. Vaccinatie - Vaccinet)

 

 • Andere documenten
 • Digitale reisgegevens
 • European Health Insurance Card
 • European Disability Card

Functies

Authenticatie

 • Digitaal handtekenen
 • Delen van documenten en attributen
 • Grensoverschrijdende uitwisseling

Uitwisseling van gegevens

Hoe zit het met de veiligheid?

De veiligheid en de bescherming van de privacy stonden centraal tijdens het ontwerp van deze app. De activering van de app gebeurt dan ook uitsluitend via eID of itsme®.

Welke Europese perspectieven zijn er?

Op 30 april werd de Europese verordening eIDAS 2.0 gepubliceerd. Enkele weken later is België dus één van de eerste lidstaten van de EU die gratis een European Digital Identity Wallet aanbieden aan hun burgers. Dit is een belangrijke prestatie die plaatsvindt tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU.

Naar website MyGov.be   Het Belgische institutionele model is complex. Met MyGov.be zijn overheidsdiensten eindelijk overal en altijd beschikbaar voor de burger die dat wenst.
Eenvoudig, schaalbaar en veilig: deze app is een nieuwe, vloeiender en intuïtiever communicatiemiddel tussen burgers en overheidsdiensten. Ik ben er zeker van dat vele andere overheidsdiensten binnenkort met nieuwe functies zullen komen om toe te voegen aan de 7 reeds beschikbare, ten voordele van alle Belgen.   Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging en Privacy   In een volgende release dit najaar zal het bewijs van een sociaal statuut, waaraan bepaalde rechten verbonden zijn in MyGov.be worden opgenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over het recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of het recht op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Zo kunnen we ervoor zorgen dat wie toegang heeft tot een sociaal tarief of tot een kostenvermindering dat eenvoudig digitaal kan aantonen. Zo zal iemand met een beperking die op een dag van energieleverancier verandert automatisch het recht behouden op het sociaal tarief zonder daarvoor een papiermolen door te moeten.   Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid   Niets kan menselijk contact kan vervangen, maar MyGov.be zal zeker een aantal administratieve procedures vereenvoudigen voor burgers die er gebruik van willen maken. Als minister van Mobiliteit ben ik blij dat de digitale portefeuille waarvan het digitale rijbewijs deel van zal uitmaken het voor de weggebruikers makkelijker zal maken. Het zal ook helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren door onze politiediensten extra controlecapaciteit te geven. Naast het fysieke rijbewijs, dat natuurlijk geldig blijft voor de overgrote meerderheid van de burgers die het als referentie zullen blijven beschouwen, zal het digitale rijbewijs ook nuttige toepassingen bieden om multimodale mobiliteit aan te moedigen, in het bijzonder door het gemakkelijker te maken om deelauto's te gebruiken en deze te combineren met andere, groenere vervoerswijzen. Dit alles zal bijdragen tot de doelstelling van vervoer shift!   Federaal Minister voor Mobiliteit

Aandachtspunten voor deze versie 1.0

 • Niet alle documenten hebben momenteel een wettelijke waarde.
 • De documenten zullen in de toekomst evolueren.
 • Het is mogelijk dat niet alle documenten voor jou beschikbaar zijn.
 • De documenten zijn niet allemaal beschikbaar in alle talen.
 • De snelheid van de applicatie is afhankelijk van verschillende factoren zoals de responstijd van authentieke bronnen, de beveiliging, jouw apparaat, de internetverbinding, enz.
 • Niet alle versies van besturingssystemen worden ondersteund.

De app downloaden

Ga naar de app-store op je smartphone, zoek naar MyGov.be en download vervolgens de app.

Eenmaal gedownload, moet je de app activeren door je te authentiseren. Je kan dit doen met je eID (door naar de website www.mygov.be te gaan) of met itsme® (direct in de app). Volg de gedetailleerde procedure in de app.

 We hopen dat je de app zonder problemen kan gebruiken. Loopt er toch iets mis, dan kan je

 • De informatie consulteren in de FAQ-sectie op mygov.be/help-center
 • Ons contacteren via www.mygov.be/contact
Downloaden logo en beelden van MyGov.be

Over de FOD BOSA

De FOD BOSA ondersteunt zijn klanten en beleidsverantwoordelijken in 5 domeinen: ‘Werken bij de overheid’, ‘Digitale overheid’, ‘Begroting en boekhouding’, ‘Overheidsopdrachten’ en ‘Strategische ondersteuning’.  De FOD BOSA is onder andere een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Op die manier dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Perscontact

 


  Nieuwsflash
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Natuurherstelwet goedgekeurd: wat nu Vlaamse Regering? Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer