Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 jun 2024 09:52 

Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten


Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij lanceert een oproep voor investeringsprojecten voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten ter bevordering van keteninnovatie in de agrovoedingssector en ter versterking van de positie van de landbouwer in de keten.

Groepen van landbouwers en ondernemingen actief in de primaire verwerking van landbouwproducten die een investering plannen die een economische meerwaarde betekent voor de landbouwer als leverancier van de te verwerken landbouwproducten en die de agrovoedingsketen duurzamer maakt, kunnen van 3 juni tot en met 16 september 2024 een projectsubsidie van 40% aanvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Het agentschap maakt hiervoor 2.937.000 euro VLIF-steun vrij.

De oproep legt de focus op het versterken en verduurzamen van de Vlaamse agrovoedingsketen en op het creëren van economische meerwaarde voor de primaire producenten als leveranciers van landbouwproducten. Door samenwerking tussen ketenactoren te stimuleren, wordt ingezet op ketenvernieuwing en -innovatie, wat essentieel is voor de toekomstbestendigheid van onze lokale voedselketens. Het duurzaam verbeteren van het inkomen van landbouwers kan worden bereikt door het bevorderen van langdurige partnerschappen tussen landbouwers en andere actoren in de voedselketen.

Zowel ondernemingen actief in de primaire verwerking van landbouwproducten, als groepen van landbouwers actief in de verwerking of afzet van landbouwproducten komen, onder de welbepaalde voorwaarden van de steunmaatregel, in aanmerking voor de projectsteun.

Het subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiable projectkosten. Het maximale steunbedrag per kandidaat-begunstigde of per projectaanvraag bedraagt 400.000 euro. Enkel de door een beoordelingscommissie geselecteerde projecten komen in aanmerking voor een subsidie. De projecten worden beoordeeld op de mate waarin de investering kan bijdragen aan de verbetering of behoud van de economische situatie voor de primaire producenten, de mate van innovatie, de mate van verduurzaming, de kwaliteit van de aanvraag en de mate van samenwerking.

De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen.

Meer informatie over deze oproep, de deelnemingsvoorwaarden voor kandidaat-begunstigden en de subsidiabele investeringen van de steunmaatregel ‘Steun voor investeringen voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten’ vindt u terug op de website https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-agrovoedingssector.

 


  Nieuwsflash
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Natuurherstelwet goedgekeurd: wat nu Vlaamse Regering? Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer